Zapytania

biuro@ inventumproject.pl

Formularz kontaktowy

Logowanie do wiadomości w systemie

 

Siedziba

Inventum Sp. z o. o., al. J.C. Szucha 8, 00-528 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Inventum Sp. z o. o., ul. Cedrowa 6, 30-231 Kraków

 

 

Dane firmy

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

KRS  0000386830

NIP 701-029-69-68

REGON 142948565

 

Wysokość kapitału zakładowego 10 000 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego   10 000 PLN

 

 

Numer konta bankowego: 75 2490 0005 0000 4530 4224 9604

 

 

 

 

 

 


Inventum Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i realizuje projekt "Innowacyjne e-usługi dla rynku turystycznego wspierające aktywną sprzedaż oferty do klientów oraz obsługę posprzedażową ".

 

              INVENTUM SP. Z O.O.         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje       Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Firma Inventum Sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 roku podpisała umowę o nr UDA-POIG.08.01.00-14-746/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.   Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: "Innowacyjne e-usługi dla rynku turystycznego wspierające aktywną sprzedaż oferty do klientów oraz obsługę posprzedażową".