POIG  8.1

Inventum Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i realizuje projekt "Innowacyjne e-usługi dla rynku turystycznego wspierające aktywną sprzedaż oferty do klientów oraz obsługę posprzedażową ".

 

             INVENTUM SP. Z O.O.         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje       Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 

Firma Inventum Sp. z o.o. w dniu 26 czerwca 2012 roku podpisała umowę o nr UDA-POIG.08.01.00-14-746/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.   

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

 

Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: "Innowacyjne e-usługi dla rynku turystycznego wspierające aktywną sprzedaż oferty do klientów oraz obsługę posprzedażową".

Celem projektu jest oferowanie usług internetowych, wspierających polski rynek usług turystycznych,skierowanych przede wszystkim do agencyjnych biur podróży (agentów turystycznych).


Cele szczegółowe projektu: s
półka skupia swoją uwagę na 2 obszarach aktywności podmiotów działających na rynku usług turystycznych:

·        obsługa komunikacji z klientem oraz obsługa sprzedażowa i posprzedażowa klienta

·        automatyzacja procesów aktywnej sprzedaży oferty turystycznej

 

Okres trwania projektu:   wrzesień 2012 – sierpień 2014
Łączny koszt projektu (wydatki kwalifikowane) wynosi:  700 000,00 PLN netto
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską – dofinansowanie w kwocie: 490 000,00 PLN

 


Informujemy, że w ramach realizacji projektu “Innowacyjne e-usługi dla rynku turystycznego wspierające aktywną sprzedaż oferty do klientów oraz obsługę posprzedażową” poszukujemy dostawców w następujących zakresach:

Dostawa oprogramowania